Нашият екип

Кои сме ние

Екип от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на финансите и управлението на активи.
Любомир<br>Манолов

Любомир
Манолов Изпълнителен директор

Един от основателите на ИП „Делтасток” АД. Професионалната му кариера започва през 1993 г. , като през годините заема длъжностите директор „Ликвидност” в „Кредит Експрес банк” АД и изпълнителен директор на „Токуда банк” АД. Има завършена програма по управление на риска във Виена и е лицензиран инвестиционен консултант от КФН.

Васил<br>Тасев

Васил
Тасев Изпълнителен директор

Един от основателите на ИП „Делтасток” АД. Активно участва в управлението на компанията и до днес. Започва кариерата си през 1994 г. в една от първите банки в България, като се издига до ръководител Отдел “Пазари, левова и валутна наличност”. Магистър по „Публична администрация” с финансови специализации в САЩ.

Петър<br>Петров

Петър
Петров Член на Съвета на директорите

Изпълнителен директор на ИП „Делтасток” АД. Преди да се присъедини към екипа на компанията работи като счетоводител и финансов специалист. През 2000 г. става част от организацията като ръководител „Бек офис”. След време поема и длъжността главен счетоводител. Завършил е УНСС, специалност „Финанси”.

Светла<br>Пенчева

Светла
Пенчева Главен счетоводител,
отдел "Счетоводство и бек офис"

Завършила „Автоматика, информационна и управляваща техника“ във ВХТМУ-София. Има завършена втора специалност „Счетоводство и контрол“ в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Работила в сферата на счетоводството, разплащанията и банковото дело в „Мобилис“ ООД, Първа инвестиционна банка АД и Райфайзенбанк България ЕАД.

Росица<br>Радилова

Росица
Радилова Ръководител отдел „Нормативно съответствие“

Завършва право в СУ “Св. Климент Охридски”. Кариерата ѝ започва през 1999 г. в Юнионбанк АД и до 2017 г. работи в банковата сфера като е заемала различни позиции, вкл. старши юрисконсулт, член на Кредитния комитет, ръководител сектор „Инвестиции и човешки ресурси“ и ръководител отдел „Вътрешен контрол” на Токуда Банк АД в качеството ѝ на инвестиционен посредник. Има допълнителни специализации по “Правораздаване” и “Международно право и международни отношения“.

Евгени<br>Недев

Евгени
Недев Ръководител отдел „Управление на риска”

Професионалната му кариера започва през 1996 в Комисията за финансов надзор, където с кратки прекъсвания работи до май 2014 г. Заемал е различни експертни длъжности, като е бил включително и началник отдел „Управляващи дружества и АДСИЦ” и началник отдел „Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа”. В периода 2003-2004 е работил в „Стопанска и инвестиционна банка” АД, като експерт – анализ на риска. Има редица квалификации в България, Малта, Италия, Англия, САЩ и др.

Ивайло<br>Манолов

Ивайло
Манолов Специалист обслужване на клиенти

Следва “Финанси” в Университет за национално и световно стопанство в София, владее отлично немски и английски език. Има зад гърба си няколко стажа в различни отдели на ИП Делтасток, в това число фронт и бек офис. Успешно е завършил дистанционен курс по “Ефективно управление на риска” на университета в Делауеър, САЩ.

Петър<br>Савов

Петър
Савов Инвестиционен консултант

Кариерата му започва като брокер на ценни книжа и валутен дилър в ПФБК. Професионалният му опит включва последователно работа в HVB Банк Биохим АД (настоящата Уникредит  Булбанк АД) и Банка Пиреос България АД в сферата на трежъри и търговия с ДЦК. От 2008г. работи в Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД като директор „Инвестиции“. Участвал е в курсове и семинари свързани с капиталовите пазари в България, Австрия, Полша и Холандия. Лицензиран инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор.